Reglament

REGLAMENT COPA CANICROSS MARESME

El reglament serà comú per a totes les proves de la Copa Canicross Maresme.

 

Jutge:

La COPA disposarà d’un jutge de cursa que advertirà i penalitzarà els corredors que incompleixin el reglament. Les seves decisions tindran efectes sobre la cursa i sobre la classificació de la COPA. En cas de que es produeixin incompliments reiterats es podrà desqualificar el participant de la COPA.

El jutge estarà sempre a la zona de sortida i arribada de la cursa i serà el referent dels corredors per presentar les incidències que hagin succeït durant la cursa.

 

Gossos:

Poden participar a la COPA totes les races de gossos, sempre que estiguin en bona forma física i passin el control veterinari.

Els gossos han de tenir com a mínim 1 any per fer el canicross i 1,5 anys per fer bikejoring.

Han de portar micro-xip i la cartilla de vacunes.

Les vacunes obligatòries són:

 • La Tetravalent (front a parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis canina)
 • La antiràbica

Es recomana vacunar també de la Tos de les gosseres, malaltia vírica d’alta transmissió en llocs amb alta concentració de gossos.

El corredor ha de ser responsable del seu gos en tot moment. En cas de que un gos estigui fora de control l’equip quedarà desqualificat.

Els gossos reactius hauran de sortir al final del seu calaix i portar morrió si fos necessari.

En cas de que hi hagi gosses en cel s’haurà de comunicar a l’organització i sortiran en última posició del seu calaix o en l’últim calaix segons valori l’organització.

S’han de recollir els excrements dels gossos i llençar a les papereres que hi haurà habilitades.

Per participar a les categories de bikejoring i canicross d’una mateixa cursa s’ha de fer amb gossos diferents.

 

Material Obligatori:

 • Arnés de tir (Estan prohibits específicament els arnesos halty i julius o que impedeixin córrer amb normalitat al gos)
 • Línia de tir amb amortidor (màxim 3 metres)
 • Cinturó pel corredor
 • Antena o llança (només bikejoring)
 • Casc (només bikejoring)

 

Material recomanat:

 • Guants
 • Ulleres de protecció (Bikejoring)
 • Bambes de trail
 • Collar (està prohibit córrer amb collars metàl·lics d’estrangulament i de punxes)

 

Normes de pista:

S’haurà de portar la línia recollida durant els primers metres de la sortida indicats per la senyal següent. En cas de no fer-ho els corredors seran advertits en primera ocasió, penalitzats a la segona vegada i desqualificats a la tercera.

 

S’ha de córrer sempre darrere del gos, com a molt es pot anar al costat. El gos ha de córrer en línia recta davant del corredor, no es pot córrer ocupant tota la pista. No es pot estirar del gos, només estarà permès en canvis de direcció o punts delicats i amb toc suau. En cas de córrer per davant del gos els corredors seran advertits en primera ocasió, penalitzats a la segona vegada i desqualificats a la tercera.

Per realitzar avançaments els corredors que avancin hauran de demanar PAS i els avançats hauran de deixar espai suficient, arribant-se a parar i recollir la línia si fos necessari. En el cas de que diversos corredors notifiquin a l’organització que un corredor a dificultat l’avançament aquest serà advertit en la primera ocasió, penalitzats a la segona i desqualificat a la tercera.

Les infraccions seran impartides pel jutge de la Copa i seran acumulables al llarg de les diferents curses.

Categories:

 • Júnior (de 14 fins a 21 anys, poden participar nens més petits sempre acompanyats d’un adult)
 • Sènior (de 21 fins a 39 anys)
 • Veterans A (de 40 fins a 49 anys)
 • Veterans B (més de 50 anys)
 • Gossos petits (de pes inferior a 15kg)
 • Bikejoring

L’edat de competició serà la que tinguin els participants el 31 de desembre 2018.

De cada categoria hi haurà classificació masculina i femenina. Les categories quedaran constituïdes a la Copa si hi ha un mínim de tres participants en 3 de les curses.

Només es podrà puntuar a la copa en una sola categoria que serà l’escollida en la primera cursa.

Sortides:

Les sortides de les curses de la Copa Maresme es faran en grups reduïts, per categories i per ordre de classificació de la Copa. En la primera de les curses l’ordre de sortida serà aleatori dintre de cada categoria. Els participants que no hagin participat anteriorment en una cursa sortiran en el darrer calaix de la seva categoria.

El sistema de sortides es podrà canviar per l’organització de la cursa en cas de que sigui necessari pel seu correcte desenvolupament.

Puntuació:

La puntuació serà per punts segons la posició de la classificació de cada categoria i puntuaran els 20 primers seguint el quadre següent:

1r – 30 punts

2n – 26 punts

3r – 23 punts

4t – 21 punts

5è – 19 punts

6è – 17 punts

7è – 16 punts

8è – 15 punts

9è – 14 punts

10è – 13 punts

11è – 12 punts

12è – 11 punts

13è – 10 punts

14è – 9 punts

15è – 8 punts

16è – 7 punts

17è – 6 punts

18è – 5 punts

19è – 4 punts

20è – 3 punts

Resta – 1 punt

 

Tots els participants a 4 curses de la copa Maresme tindran un premi especial finisher per la seva participació a la Copa.

Puntuaran per la classificació final de la copa totes les curses.

En cas d’empat de puntuació en la categoria el guanyador serà el que hagi realitzat més curses i en cas de que hagin realitzar les mateixes serà qui tingui un temps més baix en la suma de tots els temps.

A part de la classificació per categories la copa també tindrà una classificació general per la suma dels temps de tots els classificats i que tindrà un caràcter informatiu i que servirà per resoldre empats de la classificació per punts.